Toplantıda Yakın Doğu İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Başkanı Çiğdem Alasya, Özel Eğitimci Emine Kumser ve Rehber-Psikolojik Danışman Şerife Zihni, velilerimize 1-2 yaş dönemi gelişim özellikleri ve bu dönemde rastlanan sıkıntılarla başedebilme için önerilerde bulundular.