Okulumuzda işlenen temalar  doğrultusunda, öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmek ve yerinde görme olanağını sunmak için gözlem gezileri düzenlendi.

Gözlem gezileri öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlayıp, sorumluluk alma, grupla beraber olma ve hareket edebilme becerisini de  geliştiriyor.

Öğrenmenin ve eğitimin zevkli bir şekilde gerçekleştiği gözlem gezilerimiz ilerleyen günlerde de devam edecektir.