Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi İngilizce bölümü yaratıcılık, hayal gücü ve merağın öne çıkarıldığı “Creative Minds” etkinliğiyle veliler ve 5 yaş grubu öğrencilerini biraraya getirdi.
Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi 5 yaş grubu öğrencilerimiz ve velileri 2-6 Nisan haftası boyunca “Creative Minds” aktivitesinde buluştular. İngiilizce derslerinde öğrendikleri konu başlıkları ve kelimeleri kullanarak tasarladığımız oyun istatyonlarında yaratıcılık, hayal gücü ve merağın bu yaş grubu için önem ve gerekliliğini velilerimizle paylaşma fırsatı bulduk.

Uzmanlara göre yaratıcılığın gelişiminde 3 ile 4.5 yaşları arasında bir artış görülmektedir. İşte bu nedenle İngilizce etkinliğimizin adını “Creative Minds” koyarak yabancı dil eğitiminde kullandığımız oyun ve etkinliklerde çocuklarla nasıl çeşitli aktiviteler yapılabileceği konusunda, velilerimize ışık tutmak istedik. Çocuklar, mükemmeli yakalamak için baskı altında olmadıkları ve yanlış yapmaktan korkmadıkları zaman denemek için cesaret sahibi olurlar.

Oynadığımız oyunlarda yabancı dil eğitiminin yanısıra, onlara yanlışlarını tekrar deneme ve alternatifler üzerinde düşünebilme becerilerini, hedefe yönelik olma ve azmin anlamından haberdar olup gelişip değişmeye devam etmeyi de aşılamak istedik. Biz yetişkinler, gerek oyunlar sırasında, gerekse sosyal yaşantımızda çocuklara bağımsız olma özgürlüğünü tanırken, onları kaldıramayacakları yükler altına sokmamak gerektiğinin de bilincinde olmalıyız.

Bu sorumluluğun bilinciyle, etkinliğimiz sırasında çocuklarımıza öğrendiklerini öne çıkarıp, özgüvenlerini geliştirebilecekleri zenginleştirilmiş bir öğrenme çevresi sunmaya çalıştık. İster dil öğretiminde, ister sosyal hayatta olsun, “oyun” çocukların yaratıcı potansiyalini arttıran biliş ve süreci harekete geçirmekte ve yaratıcılığın gelişmesine yardımcı olmaktadır.