Yakın Doğu İlkokulu, kodlama ve bilişimsel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme hakkında daha fazla bilgi edinmek aynı zamanda kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgili çekici bir hale getirmeyi amaçlayan bir taban inisiyatifi olan Avrupa Birliği Kodlama Haftası (CodeWeek EU)’na katılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, her yıl düzenlenen ve programlama yoluyla problem çözmeyi ve iş birliğini kutlayan bir etkinlik olan Avrupa Birliği Kod Haftası (Code Week) kapsamında Yakın Doğu İlkokulu, Code. Org Blok tabanlı kodlama etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında Lego WeDo 2.0 robotik eğitim seti ile soğutma fanı, milo uzay keşif aracı oluşturma ile 6-7 yaş için CodyRoby ile bilgisayarsız kodlamaya giriş yapılacak.

Bir çok ülkeden ve farklı eğitim kademelerinden kurum ve kuruluşların katıldığı Code Week sonunda yapılacak değerlendirme ile kurumlar “Mükemmellik Sertifikası” almaya hak kazanacaklar.

2018- 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 4. ve 5. sınıfların müfredatına temel ders olarak “Robotik Kodlama” dersini ekleyen Yakın Doğu İlkokulu, öğrencilerle ders saatlerinde yapılan kodlama etkinlikleri ile öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor.


Hasan Yükselen: “Mükemmellik Sertifikası’nı Kazanmak İstiyoruz…”
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek eğitim sistemi içerisine entegre etmeye çalıştıklarını belirten Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, ayrı bir müfredat oluşturarak verdikleri kodlama eğitiminin çocukların hem yaratıcılık ve problem çözme hem de bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirdiğine vurgu yaptı.

İlk kez katıldıkları Avrupa Birliği Kodlama Haftası (CodeWeek EU) çerçevesinde, okul olarak hedeflerinin “Mükemmellik Sertifikası”nı kazanmak olduğunu belirten Okul Müdürü Yükselen, “Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşen, milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel bir hareket olan Kodlama’da önemli çalışmalara imza atıldı. Bizde interaktif olarak gerçekleştirilen derste eğitimini verdiğimiz “Code” yazım şeklinin, öğrencilerimiz tarafından yaratıcı programlar geliştirerek yazılım becerilerini ortaya koymalarını sağlamaya çalışırken dünya üzerinde kutlanan bu etkinlikte Mükkemmelik Sertifikası’nı kazanmak istiyoruz” dedi.


Kodlamayı öğrenmenin, çevremizde hızla değişen dünyayı anlamamıza, teknolojinin nasıl çalıştığına dair anlayışımızı genişletmemize, yeni fikirleri keşfetmemize, yenilikler için becerilerimizi ve yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olduğunu anlatan Hasan Yükselen, öğrencilerin farklı kodlama tekniklerini kullanarak hem eğlendiğini hem de dijital becerilerini geliştirdiğini söyledi.