BilgisayarTeknoloji Yakın Doğu İlkokulu Eğitiminin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır
Yakın Doğu İlkokulu olarak çocuklarımızı sağlam bir temelle yarınlara hazırlamak için, eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaktayız.
Teknolojiyi verimli kullanan bireyler yetiştirmek için, bilgisayar eğitimi programımızı okul öncesi eğitim merkezinden 3-4-5 yaş grublarında başlatıp, ilkokul beşinci sınıfa kadar devam ettirmekteyiz. Okul öncesi eğitim döneminde; 3, 4 ve 5 yaşlarda haftada bir kez bilgisayar dersi yapıyoruz. Bilgisayarın kullanım amaçlarının neler olduğunu bilme, bilgisayarı açma-kapama, temel birimleri tanıma, klavye ve fare kullanımına yönelik el becerilerini kazandırma hedeflerimiz arasındadır. Sınıflarımızın haftalık programlarında yer alan konuya paralel olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve okul öncesi müfredatında yer alan çeşitli alanlardaki kavramları temel almaktayız.

Yakın Doğu Okul Öncesi ve İlkokulu olarak ipad kullanımını eğitimimize katarak, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve etkili kullanmalarına rehberlik etmekteyiz. Öğrencilerimize haftada bir ders saati (40 dk) süresince ipad destekli eğitim vermekteyiz. Çocuklarımızın gelişimine etki sağlayacak, eğlenirken öğrenebilmelerini sağlayan uygulamaların yanında, öğrencilerimizle kodlama dersimizi ipad destekli olarak işlemekteyiz. Yine 3 yaş ve üzerindeki çocuklarımıza, kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış eğitici robot seti olan Cubetto’yu da derslerimizde kullanıyoruz.

Yakın Doğu İlkokulunda birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar çocukların ders programlarında haftada iki saat bilgisayar dersi yer almaktadır. Amaçlarımız; öğrencilerin bilgisayarın kullanım alanları hakkında bilgi edinmeleri, bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilmeleri, güvenli bir ortam sağlayarak “İnternet” ile bilgiye erişip “Ofis” programlarında projeler hazırlamalarını sağlayarak uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanında öğrencilerimizin temel bilgisayar programlama mantığını kavrayıp problem çözme becerilerini geliştirmek, mantıklarını ve hayal güçlerini beslemek, ve ilerideki iş yaşamları için de sağlam temeller attırmak için Yakın Doğu İlkokulu olarak “Kodlama” eğitimi vermekteyiz. Okulumuzda ayrıca “Corel Draw ve Photoshop” programı öğretilmektedir. Çocuklarımız bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metni ve görselleri görülebilir şekilde iki veya üç boyutlu olarak organize ederek, yıl içerisinde logo, kurumsal kimlik (kartvizit, antetli kağıt, zarf), dergi reklamı, ayraç ve menü tasarımı yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz, “Photoshop” programını kullanarak, bilgisayar ortamında renklerin dengesi ve tonlamaların kullanılmasıyla resimleri daha da göz alıcı hale getirmeyi öğrenmektedirler. Yıl içerisinde fotomontaj, filtreleme teknikleri v.s. ile ilgili birçok proje yapılmaktadır.

Yakın Doğu İlkokulu içerisinde sekiz, okul öncesi eğitim merkezinde ise iki adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam on bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkan tanıyabilecek şekilde donatılmıştır. Bilgisayar derslerimiz, projeksiyon cihazı kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Smart notebook akıllı tahta yazılımı kullanarak ders materyallerimizi hazırlayıp derslerimizi daha eğlenceli hale getiriyoruz. Bunun yanında laboratuvarımızdaki bilgisayarların bakımı ve onarımı, kullandığımız programların her yıl güncellenmesi ve yeniliklere bağlı olarak müfredatımızın sürekli geliştirilmesi, alanında uzman eğitim kadromuzca yürütülmektedir.