BilgisayarBilgi ve teknolojinin hızla değiştiği bir dönemde yaşamaktayız. Bu dönemde başarılı olabilmenin bilgi ve teknolojiyi sürekli takip ederek kendini geliştirmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Teknoloji, bilgiyi yakalamada bir köprü görevi gördüğü gibi artık bilgisayarlar, ipad’ler, akıllı telefonlar, vb. çocukların ve ebeveynlerin en temel eğitim ve eğlence aracı haline gelmiştir. Teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde eğitim sürecine dahil ederek eğitimin kalitesini artırabiliriz. Yakın Doğu İlkokul’u çağın bilincinde olup teknolojiye gereken hassasiyeti göstermekte ve çocuklarımızı yarına hazırlamamıza yardımcı olmaktadır. Bilgisayar eğitimi programımız okul öncesi eğitim merkezinden (3-4-5 yaş) başlayıp ilkokul beşinci sınıfa kadar devam etmektedir. Okul öncesi eğitim döneminde öğrencilerin; bilgisayarın kullanım amaçlarının neler olduğunu bilme, bilgisayarı açma-kapama, temel birimleri tanıma, klavye ve fare kullanımına yönelik el becerilerini kazandırma hedeflerimizdendir. Okul öncesi müfredatında yer alan çeşitli alanlardaki kavramları temel alıyoruz. Sınıflarımızın haftalık programlarında yer alan konuya paralel olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 3,4 ve 5 yaşlarda haftada bir ders bilgisayar dersi yapıyoruz. Okul öncesinden sonra, bu eğitimi geliştirmek amacı ile Yakın Doğu İlkokulu’nda birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar çocukların ders programlarında haftada iki saat bilgisayar dersi yer almaktadır. Amaçlarımız; bilgisayarın kullanım alanları hakkında bilgi edinmeleri, bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilmeleri, güvenli bir ortam sağlayarak İnternet ile bilgiye erişip Ofis programlarında projeler hazırlamalarını sağlayarak, öğrencilerimizi iyi birer bilgisayar okur-yazarı olarak mezun etmektir. Yakın Doğu İlkokulu içerisinde sekiz, okul öncesi eğitim merkezinde ise iki adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam on bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkan tanıyabilecek şekilde donatılmıştır. Projeksiyon cihazı aracılığıyla ders anlatılmakta ve öğrencilerimizin öğrendikleri konu ile ilgili çalışma yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca 3., 4., ve 5. sınıf öğrencilerimizin bilgisayar dersleri projeksiyon cihazına ek olarak akıllı tahta kullanılarak işlenmektedir. Bunun yanında laboratuvarımızdaki bilgisayarların bakımı ve onarımı, kullandığımız programların her yıl güncellenmesi ve yeniliklere bağlı olarak müfredatımızın sürekli geliştirilmesi, alanında uzman eğitim kadromuzun görevleri arasındadır.