Teknolojideki hızlı değişim eğitim alanında da bazı reformlar yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu reformların başında ise Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) geliyor.BDE

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) denildiğinde eğitim – öğretim etkinlikleri sırasında eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı bir araç olarak bilgisayarlardan yararlanılması anlaşılmaktadır

Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileşimde bulunduğu, diğer bir deyişle bilgisayar programları aracılığı ile öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip kendi kendini değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir. Pek çok eğitim programı, kullanıcıya ait verileri tutarak, öğrenmenin ne denli başarılı olduğunu da saptayabilir. Bu programlar, her konuda ne kadar zaman harcandığını, öğrenme eğrisini, öğrencinin gelişimini saptayabilirler. Sonuçlar da değişik formatlarda sunulabilir (grafik, tablo gibi). Bu tip bir bilgi, öğretmen tarafından öğrencinin performansını görmede ve takip etmede kullanılabilir.

Yakın Doğu İlkokulu’nda BDE dersleri, öğrencilerin sınıfta öğrendikleri konuların akış sırasına göre ve parallellik sağlayacak şekilde yürütülür. BDE derslerinde öğrenciler sınıfta öğrendikleri ders konularını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın programına uygun olarak hazırlanmış çeşitli ders program cd’leri (ders yazılım’ları) ile pekiştirmektedir. Okulumuzun arşivinde üç yüzden fazla ders program cd’si bulunmaktadır.

BDE, öğrencilerimizin sınıfta öğrendikleri konuları karşılıklı etkileşimde bulunarak pekiştirme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini ve performanslarını tanımasını, dönütler alarak kendi öğrenmesini kontrol etmesini, grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra BDE derslerinde her öğrenci kendi hızında ve düzeyinde ilerleme şansına sahiptir. Böylece dersler kolay ve zevkli hale getirilmektedir.

Okulumuz, BDE derslerinin katkısı ile eğitim hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmete, çağdaş bir öğrenme-öğretme ortamı sağlamaktadır.