Kodlama diğer adıyla programlama, bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller geliştirdiler. Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.

Yakın Doğu İlkokulu olarak kodlama saatinde olmamızın ve bu eğitimi vermemizin temel nedeni, öğrencilerimize bilinçli ve gerekli teknoloji kullanma bilinci kazandırmak ve bilgisayar karşısında gereksiz vakit kaybını ortadan kaldırmaktır. Bunun yanında öğrencilerimizin temel bilgisayar programlama mantığını kavrayıp problem çözme becerilerini geliştirmek, mantıklarını ve hayal güçlerini beslemek, teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda bilgisayar programlarını kullanarak herkesin farklı şekillerde yararlanabileceği ürünler üretebilen veya tasarlayabilen bireyler yetiştirmektir.