Yakın Doğu İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nde bir psikolog, dört psikolojik danışman ve bir özel eğitim öğretmeni olmak üzere altı kişi görev almaktadır.

Bu servisin başlıca amacı, öğrencilerimizin bireysel özelliklerini, aile yapılarını ve çevrelerini göz önünde tutarak, kişisel bütünlüklerinin olumlu yönde gelişmesine katkı koymaktır.

Genel anlamda belirlediğimiz bu amaca en sağlıklı biçimde ulaşabilmek için, bir taRehberlik Bölümükım uygulamalarda bulunmaktayız. Her şeyden önce öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çöze-
bilmelerinde yardımcı oluyoruz.
Karşılaştıkları çatışmaları çözmelerinde rehberlik yaparken, çatışma çözme becerilerinde kalıcılık sağlamak için, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Kendilerini iyi tanımalarını, sevip önem vermelerini hedefliyoruz. Demokratik yaşam anlayışı içinde kendi sınırlarını bilmelerine, bu sınırlar çerçevesinde girişken, çevresine karşı saygılı bireyler olarak yetişmelerine önem veriyoruz.

Amaçlarımıza ulaşmak için bizi biz yapan, yaşamda yol göstericimiz olan, sosyal açıdan beceriler kazandıran gerek kültürel, gerekse evrensel, kavram ve değerlere son derece önem vermekteyiz. Bu kavram ve değerleri çocuklarımıza benimsetmek için, Sosyal Beceri Dersi’nde belirlediğimiz amaçlara uygun etkinlikler yapmaktayız.

Özel durumlarda bireysel yardım verilmekte, aile dinamiklerinin incelenmesi ve iyileştirme yoluna gidilmesi için ailelerle birlikte çalışılmaktadır.

Akademik başarı sorunu yaşayan çocuklar incelenip, bu çocuklara bünyemizde örgün eğitimi temel alan kavrama, dinleme, anlama, okuma – yazma ve matematik becerileri ile ilgili özel eğitim hizmeti verilmektedir.

Sosyal becerileri tam anlamıyla gelişemediği için, arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşayan öğrencilerimiz için, sınıfta ve okul bahçesinde birtakım etkinlikler yaparak, yardımcı olunmaktadır.
Yaşanan sorunların (uyum ve davranış bozukluğu, herhangi bir travmaya maruz kalma vb.) nedenlerini araştırıp, bu sorunları aile ve okul işbirliği çerçevesinde çözmeye çalışırken, gerekli görüldüğü takdirde aileler uzmana yönlendirilmekte ve uzman görüşü alınmaktadır.

Çocuklarımız, geçmiş zamanda hayallerimizi süsleyen aile kurma ebeveyn olma arzumuzu, şimdiki zamanda emek vermenin, en derin ve tarifsiz sevgiyi paylaşmanın hazzını, gelecek zamanda ise; neslimizin ve insanlığın devamını temsil etmektedir.

Bu anlamda onları incelemek, anlamaya çalışmak, onlarla olabildiğince ilgilenmek ve hoş vakit geçirmek kendimize, çocuğumuza ve insanlığa verebileceğimiz en değerli armağan olacaktır.