Okulumuzda İngilizce matematik müfredatı 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine haftada 1 ders saati (40 dk.) olarak uygulanmaktadır.

Konularımız KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü Türkçe Matematik müfredatına paralel olarak, o konuların özeti şeklinde uygulanmaktadır.

Amacımız gerek Yakın Doğu Koleji’ne, gerekse diğer eğitim kurumlarına geçecek olan öğrencilerimiz, matematiksel terimlerin İngilizcelerinin olarak öğretilmesi ve düşünce becerisinin kazandırılmasıdır.