Okulumuzun 4. ve 5. sınıf öğrencileri haftada 1 ders saati  İngilizce fen dersi almaktadırlar. Dersimizin amacı; çocuklarımızı ortaokul ve lisede görecekleri fen derslerine hazırlamaktır. Bu ders ile öğrencilerin fen alanındaki kelime hazinelerini zenginleştirmek birinci hedefimizdir. Müfredatımız, Türkçe fen dersimizin konularına paralel ve ortaokul konularına uygun hazırlanmaktadır.Bu dersi alan öğrencilerimizin elde ettikleri farkındalık sayesinde kendilerine olan öz güvenleri artmaktadır.