Amaç öğrencilerimize temel Almanca öğrenme becerilerini kazandırarak sonraki öğretim yıllarında akademik gelişmelerine zemin teşkil edecek yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmaktır.