Bireyin yaratıcılıklarının çocukluktan başlayarak, geliştirilmesi, önemli bir eğitim amacı olarak kabul edilmektedir.

El işi etkinliklerinin düzenlenmesinde esas amaç, kişinin kendi mutluluğu ve becerisini sergilemesidir.

Çocuklarda el işi etkinlikleri:

1)    Yaratıcı düşünceyi geliştirir.

2)    Kendini ifade etmesini kolaylaştırır ve duygusal rahatlamayı sağlar.

3)    Kendilerini tanımalarına ve özgüvenlerinin gelişimine yardımcı olur.

4)    Estetik duyarlılık kazandırır.

5)    Çocukların zihinsel tasarım yapabilmelerini kolaylaştırır.

6)    Problem çözme yeteneğini geliştirir.

7)    Başkalarını anlama ve hoşgörülerini geliştirmeye yardımcı eder.

8)    İyi çalışma alışkanlıkları ve sorumluluk duygusunu geliştirir.

9)    Çocukların mutlu olmalarında önemli rol oynar.

10)Sosyal yaşam ve iletişim becerilerini kazandırır.