Ev idaresi eğitsel kol etkinliğinin ilkokullardaki amaçları şunlardır:

  1. Öğrencilerin kültürümüze uygun  mutfak araç ve gereçlerini tanımalarını sağlamak.
  2. Bu mutfak araçlarını kullanabilme becerilerini kazandırmak.
  3. Pratik bazı yemek ve tatlıları yapabilme becerisini kazandırmak.
  4. Kendilerine olan öz güvenlerini geliştirmek.