Öğrencilerin Hayat Bilgisi ve Fen-Teknoloji derslerinde edindikleri kazanımları daha da pekiştirmeyi amaçlayan etkinliklerde bulunur.

Bu kolu seçen öğrencilerin, öncelikle geri dönüşüm ve yeniden kullanma prensiplerinin farkına vararak, ileride bunları yaşam tarzına dönüştürmeleri temel hedeftir.

Öğrenciler,yeterli hijyen şartlarına uyan kullanılmış malzemelerden yararlanarak  basit araçlar üretirler.

Derslerde teorik olarak gördükleri konuların, pratikteki uygulamalarını yaptırarak, el becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunma hedeflenir.