Eğitsel faaliyetlerimizdeki Fransızca dersinde, ilkokul seviyesindeki çocukların; dört temel beceri dediğimiz “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerini kazanmaları, Fransızca iletişim kurmaları, yabancı dile karşı  olumlu tutum  geliştirmeleri ve sonraki akademik yaşantılarına temel oluşturabilecek bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Çocuklara yabancı dil öğretiminde en önem verdiğimiz nokta ise “Farkında Olmadan Öğrenme”yi sağlamaktır. Fransızca dersinde de oyun, şarkı ve drama eşliğinde çocuğun dil kapasitesini  yükselterek farkına varmadan, kolayca, doğal bir şekilde dil öğrenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, bir dil öğrenilirken sadece o dili öğrenmekle kalmayıp, o dilin  konuşulduğu ülkeyle ilgili o ülkenin tarihi, eğitimi, kültürüyle ilgili bilgilere de sahip olması sağlanmaktadır. Böylece çocuklar dilin bir bütün olduğunu kavramaktadırlar.

“İngilizce bilmek gereklidir. Almanca ve Fransızca bilmek avantajdır.”