İzcilik okul ile aile arasında kalan boşluğu dolduran üniformalı bir eğitimdir. İzcilik, çocuğu tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı çevreyi koruyan, iyi insan olarak yetiştirme sanatıdır. Yakın Doğu İlokulu’nda izcilik faaliyetlerinde “yaparak-yaşayarak öğrenme” temel ilkesiyle, çocukların bir bütün olarak (bedensel, sosyal, ruhsal ve zihinsel yönden) gelişmeleri amaçlanmaktadır.