Resim yoluyla öğrencilerimizi yaratıcı, kendine güvenen, üretken, estetik duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Öğrencilerimiz bu faaliyetle algılama, düşünme ve bedensel eylemlerle  katıldıkları süreç içerisinde, kendilerini ifade ederler.