Seramik, ilk çağlardan beri yapılmakta olan bir sanattır. Çocuklar bu çalışmada, kili yoğurup çeşitli objeler yapmaktadırlar. Bazen gösterilen şekiller üzerinde çalışılıyor, bazen de serbest çalışıp, yeteneklerini geliştirerek, kendi yaratıcı güçlerini ortaya koyuyorlar.

Çocuğun bedenini ve çevreyi nitelikleri ile kavramasında duygular, temas ve biçimlendirme son derece önemlidir. İşte üç boyutlu bir nesne olan kil, buna olanak sağlamaktadır.