Okul öncesi eğitim hizmeti, 1996 yılından itibaren ilkokul bünyesinde verilmektedir. 2005 yılında inşa edilen Okul
Öncesi Eğitim Merkezi binası, yoğun talepler doğrultusunda 2010 yılında yeniden yapılandırılarak genişletilmiştir.

Okulumuzda; okul öncesi eğitimin temel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat baz alınarak eğitim hizmeti sunulmaktadır. Uygulanan eğitimde, çocuklarımızın gelişim düzeyleri, ihtiyaçları ve ilgi alanları  dikkate alınmaktadır. Plandaki etkinlikler; serbest zaman etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, oyun ve hareket, drama, sanat, fen, matematik, okuma-yazmaya hazırlık ve alan gezileridir. Ayrıca aile katılımı da sağlanmaktadır.

Branş derslerimiz; ingilizce, bilgisayar, bilgisayar destekli eğitim, müzik, resim, jimnastik ve yüzmedir. Okul öncesi e
ğitimde hizmet sunan kadromuz çocuk sevgisi taşıyan bireyler olmasının yanında; dalında özel eğitim almış, deneyimli, di
namik, yeniliğe açık, işbirlikçi, kendini geliştiren, yaratıcı  bir yapıya sahiptirler.

Rehberlik birimimiz gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse ebeveynler ile ortak çalışmalar yapmakta, bilgilenme toplantıları ve seminerler düzenlemektedir.

Yukarıda vurgulanan çalışmalarımıza ilaveten, öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı vermekte ayrıca güvenli bir şekilde kapılarına kadar ulaşım sağlanmaktadır.

Misyonumuz: Ulu Önder Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda, zengin öğrenme deneyimleri ile sağlıklı büyüyen, gelişen, öz bakım becerilerini kazanmış, sosyal ve çevresine uyumlu, doğayı koruyan, yaratıcı, problemlerle baş edebilen ve çözüm bulan, kültürel miraslarımızla harmanlanmış, araştırmacı, ilköğretime hazır öğrenciler yetiştirilmesine rehberlik etmektir.

Vizyonumuz: Okul öncesi dönemdeki çocuğun öğrenme hızı yüksek, yaş grubunun gelişim özellikleri ortak, ancak her birinin  kendine özgü olduğu bilinciyle; çağın getirdiği değişime ve gelişime açık olarak, yaratıcılığı destekleyen, bilgiye ve beceriye ulaşmak için rehberlik eden, eğitim dünyasında örnek bir eğitim kurumu olmaktır.