Planlı eğitimin temel öğesi,  eğitim programı’dır. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü programının esas alınarak,  bizim geliştirerek uyguladığımız eğitim programı uygulanmaktadır.

Çocuğun bireysel yeteneklerine, ilgi, ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun hazırladığımız programlar aracılığıyla yaptığımız etkinliklerle;

  • Grup içerisine katılmasına,
  • Sağlıklı ilişkiler kurmasına,
  • Günlük yaşamdaki gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıklar kazanmasına,
  • Kendine ve başkalarına olumlu tavır geliştirmesine,
  • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma dayanışma gibi sosyal beceriler kazanmasına rehberlik etmekteyiz.

Programımız dokuz temel etkinlik üzerine kurulmuştur.

Serbest Zaman Etkinliği: Çocuğun yaratıcılığını geliştirme,  paylaşma,  işbirliği,  başladığı işi sonuçlandırma konusunda kararlı olma,  sorumluluk alma,  aldığı sorumluluğu yerine getirme ve kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Biz  bu etkinliklerde çocukların bireysel farklılıkkarına, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçeneği aynı anda sunmaktayız. Çocuklar istekleri doğrultusunda, hangi çalışmaya katılacaklarına kendileri karar verir. Bu etkinlikler masa  oyunları, ilgi köşelerinde oyun,  bahçe ve  büyük salonda oyun gibi etkinlikleri içermektedir.

 

Oyun ve Hareket Etkinliği:  Çocukların gelişim gereksinimleri doğrultusunda belirlenen çocuk merkezli  öğretim yöntemidir. Hareket gereksinimin karşılanmasının yanında, farklı gelişim alanlarında kazanımlar elde etmelerini sağlar. Oyunlar ve hareket etkinliği; serbest oyun, yarı yapılanmış oyun ve yapılandırılmış oyunlar olarak gruplandırılır.

Fen ve Matematik Etkinliği: Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar. Önceden edinilen kavamsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olur.

Örnek etkinlikler; Doğal ortamlarda gözlemler, besin hazırlama, mevsim veya hava durumu panosu hazırlama, fotoğra
f, dergi, kitap inceleme, basit araçları tanıma ve kullanma, deney yapma, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri tanıma ve kavram eğitimi veriyoruz.

Türkçe Dil Etkinliği:  Çocukların, doğru ve güzel konuşmalarını sağlayan, sözcük dağarcığını geliştiren kısaca dil gelişimini destekleyen etkinliklerden biridir.  Bu etkinlikler hayat bilgisi konularıyla ilgili tekerleme, parmak oyunları, şiir, bilmeceler, sohbet etme, resimli kitap- kart okuma, öykü tamamlama, öykü oluşturma, pandonim, doğaçlama, dramatizasyon gibi etkinlikler içermektedir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları: Basitten karmaşığa doğru sıralamaya önem verilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar çocuğun okul öncesine başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını kapsar ve bir biri üzerine eklenerek yapılmaktadır.  Bu dönemde  amaç okuma yazma öğretmek değil, ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Yazma becerileri için motor becerileri ve el göz koordinasyonu artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Kumda, suda, havada, tahtada yapılan hissettirme çalışmalarının ardından, doğru kalem tutuş ve oturuşa dikkat ederek temel çizgi çalışmaları desteklemektedir. İşitsel farkındalık  çalışmaları

Drama: Çocukların yaratıcılığını, yaparak yaşayarak öğrenmeyi, hayal gücünü, kendini tanıma ve güven kazanmayı destekleyici etkinlikleri içermektedir. Olaylar sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemiyle ifade edilen, canlandırmaya dayalı etkinliktir. Aşamaları; ısınma, canlandırma ve değerlendirmedir.

Müzik Etkinliği: Müzik ile ilgili bilgi ve becerilerinin desteklendiği bir etkinliktir. Ritim duygusunun gelişimi ve işitsel algının uyarılması açısından önemlidir.

Sanat  Etkinliği: Yeni fikirler ve özgün ürünler oluşturmayı amaçlayan, yaratıcılığı ve estetik algıları destekleyen çalışmalardır. Yoğurma, kesme, yırtma, yapıştırma, boyama çalışmaları özellikle artık veya atık malzemeleri  kullanmaya dikkat ederek  yapılmaktadır.

Alan Gezileri: Çocukların doğrudan ve anlamlı öğrenmeleri için; araştırma, olay yerinde gözlemde bulunma v.b etkinliklerle hayat bilgisi konularımızla örüntülü, çevremizde gezi ve gözlem yapmaktayız.