banner-1

Yakın Doğu İlkokulu bugün 19 yaşındadır. Okulumuz bir müdür, üç müdür muavini ve 197 tam kadrolu öğretmeni ile 1400 öğrencisine her türlü eğitim ve öğretim hizmetini verebilecek tam teşekküllü örnek bir okul haline gelmiştir. Eğitsel faaliyetleri randımanlı sürdürebilmek için 40’a yakın part-time öğretmen de istihdam edilmektedir.

Yakın Doğu İlkokulu bina olarak üç ana bölümden oluşmaktadır.

  • 3-4 ve 5 Yaş grubu öğrencilerinin eğitim ve öğretim gördükleri okul öncesi bölümü
  • 1 ve 2’ nci sınıfların eğitim ve öğretim gördükleri bölüm.
  • 3, 4 ve 5’ nci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim gördükleri bölüm.

Okul Öncesi binamızda 24 sınıf odası, oyun parkı şeklinde döşenmiş 2 salon, 2 bilgisayar odası, 3 müzik odası, 2 resim odası, 2 oyun odası, 5 adet uyku odası, ısıtmalı kapalı yüzme havuzu,  tüm çocukların aynı anda yemek yiyebilecekleri büyüklükte iki yemekhane, 2 öğretmen odası ve bir müdür muavini odası vardır. Açık oyun alanları (avlu) tamamen tartanla kaplanmış ve çeşitli oyuncaklarla donatılmış olup, çocuklarımızın hem zevkle ve hem de güven içinde oynamalarına ve hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlayacak durumdadır.

Birinci ve ikinci sınıfların eğitim ve öğretim gördükleri bölüm okulumuzun ilk binasıdır. Bu bölümde 24 sınıf odası, 2 müzik odası,  2 resim odası, olimpik ölçülerde kapalı spor salonu, 1 jimnastik odası  4 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayar labaratuvarlarında 25 öğrenci ve bir de öğretmen bilgisayarı olmak üzere toplam 26 bilgisayar mevcuttur. Her laboratuarda bir de projeksiyon makinesi bulunmaktadır. Bu labaratuvarlarda hem bilgisayar eğitimi ve hem de İngilizce-Türkçe bilgisayar destekli eğitim yapılmaktadır. Tüm bilgisayarlarımız internet ağına bağlanmış olduğundan öğrenciler kendi başlarına dersleri ile ilgili olarak gerekli araştırmayı yapabilmektedirler.

Okulumuzun bu bölümünün de avlusu tamamen tartanla kaplanmıştır. Bu sayede çocuklar hem zevkle ve hem de güven içinde oyun oynamaktadırlar.

Açık oyun alanı, oyun parkı, salıncaklar, tahtaravalliler ve bar-fix’ lerle donatılmıştır. Ayrıca çoğunlukla küçüklerin, soğuk günlerde ve boş saatlerinde yararlandıkları, her türlü oyuncağı içeren kapalı bir oyun salonumuz da mevcuttur.

Tüm öğrencilerimize hizmet verecek büyüklükteki yemekhanemiz de bu bölümdedir.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların öğrenim gördükleri üçüncü bölümde 36 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, 2 seramik atölyesi, 2 jimnastik odası, bir masa tenisi odası, birisi İngilizce birisi de Türkçe olmak üzere iki kütüphane, 2 resim odası, 2 müzik odası, bir vitray odası, bir ev idaresi odası, veli görüşme odası, 5 öğretmen odası, tiyatro çalışma odası, bir modern dans odası ve bir de büyük kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Okulumuzun bu bölümünde içinde bulunduğumuz ders yılında tamamlanmasını planladığımız bir de kapalı yüzme havuzu mevcuttur.