06 Şubat, 1986 Yeşilyurt köyünde doğdu. Babası bekçi annesi ise ev hanımıdır. İlkokulu Güzelyurt’ta tamamladı. 2003 yılında Kurtuluş Lisesini bitirdi. 2003-2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümüne başladı. 2005 yılında Yakın Doğu İlkokul Okulöncesi Eğitim Merkezinde stajer olarak başladı. 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu ve aynı zamanda Yakın Doğu İlkokul Okulöncesi Eğitim Merkezinde öğretmen olarak kadrolanmıştır. 2008 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 21/07/2010 tarihinde Okulöncesi Çocukların Gece Gündüz ve Mevsimlerin Oluşumuna ilişkin Yanlış Algılamaları konulu tezi oybirliği ile başarılı derece ile tamamlamıştır.

Hayriye KORYÜREK Yakın Doğu İlkokul Okulöncesin’de görevine devam etmekte ve bekardır.