Yakın Doğu İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Bu servisin başlıca amacı, öğrencilerimizin bireysel özelliklerini, aile yapılarını ve çevrelerini göz önünde tutarak, kişisel bütünlüklerinin olumlu yönde gelişmesine katkı  koymaktır. Belirlediğimiz bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmelerinde rehberlik yaparken, iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için Sosyal Beceri dersinde birtakım etkinlikler uygulanmaktadır. Bunun yanında özel durumlarda bireysel yardım verilmekte, aile dinamiklerinin incelenmesi ve iyileştirme yoluna gidilmesi için ailelerle birlikte çalışılmaktadır.