İngilizce Fen

İngilizce Fen (science) dersimizde Cambridge müfredatı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz İngilizce fen dersini ilkokul 3. sınıftan itibaren işlemektedirler. 3. sınıflarımızda haftada bir ders, 4. ve 5. sınıflarımızda ise haftada 2 ders yapılmaktadır. Bu dersler sırasında çocuklarımızın hem fen bilgisi, hem de İngilizce dilindeki hakimiyeti desteklenmektedir. Çocuklarımızın da severek katıldığı İngilizce Fen dersleri yaşatılarak işlenmektedir. Öğrencilerimizin hem kelime haznesi gelişmekte , hem de yaşadıkları çevreye karşı farkındalıkları artmaktadır.