İdari Kadro

Ertan ALİGÜLLÜ
- Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitimi Başkanı
İzzet YILMAZ
- Baş Muavin
Şaziye KATİPOĞLU
- Müdür Muavini
Helen BEYZADE
- Müdür Muavini
Deniz ÖZKAN
- Müdür Muavini
Layka AHMET
- İngilizce Öğretmenliği (Bölüm Başkanı)