Okulumuzun Tarihçesi

Yakın Doğu İlkokulu, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın izni ile Eğitim Temel Yasası kuralları uyarınca 1996 yılında kurulmuş özel bir ilkokuldur.

Bugün ülkemizde geleneksel olan ezberci eğitime son vermek, yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmek, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek, işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmelerini sağlamak, kısaca özgür düşünceye sahip yaratıcı, disiplinli ve ülkesi ile toplumunu seven bireyler kazandırmak temel amaçlarımızın başında gelmektedir.

1996 yılında 6 sınıf bir müdür bir müdür muavini ve 15 öğretmen ile eğitim ve öğretime başlayan okulumuz, kısa sürede hem nicelik hem de nitelik olarak büyüyüp gelişmiş ve Yakın Doğu Üniversitesi içinde büyük bir eğitim yuvası haline gelmiştir.

Yakın Doğu İlkokulu bugün 24 yaşındadır. Okulumuz bir müdür, dört müdür muavini ve 110 tam kadrolu öğretmeni ile 890 öğrencisine her türlü eğitim ve öğretim hizmetini verebilecek tam teşekküllü örnek bir okul haline gelmiştir.