Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Yakın Doğu İlkokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar içinde en donanımlı ve büyük rehberlik servisi olma özelliği ile tüm çocuklarımıza psikolojik danışma hizmeti vermektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; iki psikolog, dört psikolojik danışman ve üç özel eğitim öğretmeni olmak üzere dokuz uzmandan oluşmaktadır.

Öğrenci yaşamında akademik başarının yanı sıra düşünce ve davranış yönetiminin de önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin temel amacı ; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu donanım ile birey olma yolunda ilerleyebilmek için kendilerine uygun hedefler seçmeleri gerekmektedir. Tıpkı Konfüçyüs’ün söylediği gibi:

“Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin, başarırsınız.”
Psikolojik danışmanlık, kişilerin hedeflerine uygun kararlar verebilmeleri ve kararlarının sonuçları konusunda sorumluluk alabilmeleri için kendilerini ve yaşadıkları dünyalarını ve duygularını anlayabilmelerine yardımcı olma sürecidir. Öğrencilerle, velilerle ve öğretmenlerle; kendi kendileriyle ve ötekilerle yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm oluşturmak, problemlerini analiz etmek, gerçeklikleriyle ilgili bilgi toplamak, sonuçları dikkate alarak düşünmek gibi konularda destek olmak amacı ile çalışır.

Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda yargılanmadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün yaptığı çalışmalar

  • Veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri,
  • Mesleki rehberlik çalışmaları,
  • Bireysel ve grup çalışmaları,
  • Veli, öğrenci ve öğretmen seminerleri,
  • AÇEV Eğitim Programı,
  • Oryantasyon çalışmaları,
  • Değerler eğitimi,
  • Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler) ,
  • Birinci sınıfa kayıt öğrencilerine Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi uygulanacaktır.
  • İhtiyacı olan öğrencilere özel eğitim desteği verilmektedir.