Bilgisayar kursundaki genel amacımız; bilgisayar dersinde yapılan ders içeriklerinin pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrendiklerini daha etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır.