Kurumsal

47 yıllık eğitim tecrübesi ve ülkemizin ilk özel okulları olma bilinç ve sorumluluğuyla Yakın Doğu olarak okul öncesinden 12.sınıfa kadar bizlere emanet edilen her öğrencimizi en iyi eğitimle donatmak, eleştirel bakış açısı kazandırmak, sorgulayan, araştıran, özgüveni ve toplum bilinci yüksek, sosyal farkındalığı gelişmiş ve kendine özgü kişisel beceri ve yaratıcılıklarının öne çıkarıldığı bireyler olarak yetiştirmekteyiz. Ülke eğitimine yön veren yenilikçi eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin tümünün gerek akademik gerekse sosyal gelişimlerini üst düzeye taşımak ve bu kazanımlarla onları inanılmaz hızla değişen çağımızın gereksinimlerine donanımlı kılmak en temel ilkelerimizdendir. Hızla değişen toplumda onları öğrenmeye özendirip, potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri, bağımsız ve yaşam boyu öğrenciler olmaları adına teşvik etmekteyiz.

Köklü kurum kültürümüz, bilime olan inancımız ve Yakın Doğu Üniversitemizden ve Girne Üniversitemizden aldığımız destek ile öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sürdürülebilir nitelikli eğitim ortamı sunuyoruz. Kültürel ve sosyal sorumluluğu geliştiren yapıda bir okul programına sahip olarak sportif, sanatsal, akademik ve sosyal hayatın içinde ne varsa her şeyi eğitim-öğretim programı içerisine dâhil ettik. Bilgiyi doğru kullanmanın yanı sıra yeni bilgiler üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü nesiller yetiştirmeyi sürdürmekteyiz.

Yakın Doğu İlkokulunda eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştiren, sorgulayıcı düşünme yapılarını besleyen ve eleştirel bakış açısına sahip, sınıf içerisinde daha aktif görüşlerini söylemekten çekinmeyen, lider özellikleri gelişmiş, öğrenci odaklı eğitim anlayışı uygulanmaktadır.

Cambridge International Primary Programme ile okul öncesinde başlayan çift dilli eğitim ilkokulumuzda da devam etmektedir. Çift dilli eğitim programımız ve bilimsel derslerimizle öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.