Ulaşım

Öğrencilerimiz yaşlarına ve güzergâhlara göre servislere yerleştirilirler. Servisler, sabahları okul giriş saatine göre okula ulaşır. Okul çıkışında ise öğrenciler ders bitiminde kalkan servislerle evlerine ulaşırlar.

Okul kurallarımız, servislerde de geçerlidir ve öğrencilerden:

  • Bu kurallara uymaları
  • Dakik olmaları,
  • Servislere dikkatli binmeleri ve servislerden dikkatli inmeleri,
  • Araç hareket halindeyken yerlerinden kalkmamaları,
  • Başkalarına saygı göstererek konuşmaları,
  • Herkese karşı nazik olmaları ve kendilerinden küçük olanlara yardım etmeleri,
  • Güvenli davranışlarda bulunmaları,
  • Güvenli olmayan her davranışı servis rehber öğretmenine ya da sürücüye bildirmeleri beklenir.
Ulaşım Kayıt Formu