Dünya kültürü büyük bir mozaiktir. Bu mozaik küçük taşlardan oluşmaktadır. Her taşın farklı bir rengi ve biçimi vardır. Alacakları eğitimle dünya kültür mozaiğini anlamasını istediğimiz çocuklarımızın, bizim kültürümüzü de öğrenip dünya kültürünün bir parçası haline getirmeleri gerekmektedir.

Çağlar boyunca neşemizi, hüznümüzü, özlemlerimizi, umutlarımızı nota ve figürlere işledik. Oluşturduğumuz halkoyunlarımız bizi anlatır. Nesiller boyunca bunu aktarmak adına okulumuzda da çalışmalar yapılmaktadır.

Çocuklarımızın fiziksel olarak etkin olduğu kulübümüzün amacı, katılımcıların bedensel ifadelerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, öz güvenlerini artırmak, hoşça zaman geçirmek ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaktır.