Sistemli ve disiplinli  çalışılarak başarıya varılabileceğini öğreten satranç dersi; öğrencilerin dikkatlerini konu üzerine yoğunlaştırma alışkanlığını kazandırabilmeyi amaçlayarak bu sayede,  planlı, doğru ve çabuk düşünebilmeyi geliştirmeye yardımcı olur. Satranç, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Yaşın, fiziksel gelişimin ve cinsiyetin etkili olmadığı bir spor dalı olarak çocukların keyif aldığı bir etkinliktir. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kazanmayı kabul ettiği gibi kaybetmeyi de kabul etmesi gerektiğini ve kazananı kutlamayı öğretir.Başarısızlıklar karşısında yıkılmayı değil,  daha da çok çalışmayı öğreten satranç, yeni hedefler doğrultusunda motive olmayı öğretir.