Okul Öncesinde İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretimi

Okul öncesinde İngilizce eğitimimizin amacı çocuklarımızın İngilizceyi günlük hayatlarında bağımsız ve bireysel olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yakın Doğu Okul Öncesinde İngilizce eğitimimiz çocukların bilişsel, entelektüel, sosyal ve hareket becerilerini geliştiren metotları esas almaktadır.  Çocuklara hareketli etkinlikler, oyunlar, şarkılar, şiirler, diyaloglar, hikaye anlatımı ve drama teknikleriyle İngilizce öğretilmektedir. İngilizce dil eğitiminde oyunlar ve etkileşimli okul öncesi etkinlikleri, dil öğrenimi ve kelime haznesinin gelişimi açısından temel araçlardır. Amacımız bu yaş grubundaki çocuklara İngilizceyi eğlenceli ve zevkli bir şekilde öğretebilmek ve çocuklarımızın İngilizceyi doğal ve akıcı olarak günlük yaşamlarında konuşabilmelerini sağlamaktır.

  • 3 yaş grubu çocuklarımıza İngilizce eğitimi günde 1 saat olmak üzere haftada beş saat uygulanmaktadır. Beş saatin üçü sınıf ortamında, 1 saati TV odasında, 1 saati ise Montessori odasında geçmektedir. Üç yaş dil gelişimi bakımından çok önemli olduğundan, amacımız çocukların mümkün olabildiğince çok İngilizceyi duymalarına olanak sağlamaya çalışmaktayız.
  • 4 yaş grubu çocuklarımıza İngilizce günde 2 saat olmak üzere haftada 10 saat uygulanmaktadır. On saatin altısı sınıf ortamında, 1 saati TV odasında, 3 saati ise Montessori odasında geçmektedir. Dört yaş grubunda kısa cümleler ve kelime yapıları öğretilmektedir.
  • 5 Yaş grubu çocuklarımıza İngilizce günde 2 saat olmak üzere haftada 10 saat uygulanmaktadır. On saatin yedisi sınıf ortamında, 1 saati TV odasında, 2 saati ise Montessori odasında geçmektedir. 5 yaşındaki çocuklar öğretmenleri ile iletişim kurma ve farklı yönleri ile İngilizceyi kullanma yeteneğine sahiptirler. Okul öncesi 5 yaş eğitiminde Backpack Gold Starter kitabını kullanmaktayız.

İngilizce eğitiminde kullandığımız teknikler:

Circle Time: “Circle time” her dersin ilk 10 dakikasında uyguladığımız bir motivasyon tekniğidir. Böylelikle çocuklarımızın ders değişiminden dolayı dağılan dikkatini şarkılar, şiirler, hikayeler yardımıyla, ve bir önceki günün tekrarını yaparak toparlıyoruz. Bu uygulamamız onları dersin devamı için hazırlamaktadır.

Hikaye: Çocuklarımızın İngilizcede dinleme ve anlama yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek için her ay 1 hikaye seçiyoruz. Bu hikayelerin bazıları konularımızla ilgili bazıları ise dünya klasiklerindendir. Hikayeler sadece okunmakla kalmıyor, anlamalarını destekleyici etkinlikler de yapılıyor. Hikayelerin en büyük amacı, çocukların resimlere bakarak hikayeyi İngilizce olarak anlatabilmelerini sağlamak ve İngilizce konuşmaya teşvik etmektir.

Şiir: Şiirlerimizin amacı çocuklarımızın şiirdeki kafiyeyi öğrenip konuşma sırasında düzgün cümle kurmalarına yardımcı olmaktır.

Şarkılar: Çocukların öğrendikleri konuları pekiştirmek amacıyla konuyla ilgili şarkılar öğretilmektedir. Böylece çocuklar hem öğrenip hem de eğlenmektedirler. Şarkılardaki bir diğer amaç ise şarkı içinde geçen bazı kalıplarla cümle kurmayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Aktivitelerimiz: Aktivitelerimiz bireysel ve grup olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel çalışmalar dinleme, anlama ve konuşma içeren teksirlerden oluşmaktadır. Etkinlik saatlerinde her konu ile ilgili grup çalışmaları yapılmaktadır.

İstasyon Sistemi: Buradaki amaç, öğretmenin sınıf çalışmalarında her çocukla bireysel olarak ilgilenmesini sağlamaktır.

TV Odası: TV odasındaki amaç çocuklarımızın İngilizce olarak duyduklarını ayni anda görsel yolla anlamalarını desteklemektir. Televizyon odamızda İngilizce eğitici oyunlar, şarkılar ve okuduğumuz hikayelerin canlandırıldığı çizgi filmler bulunmaktadır.

Montessori: Montessori eğitiminin en büyük amacı çocuklarımızın İngilizceyi günlük hayatlarında bağımsız ve bireysel olarak yaşayarak/deneyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Motessori materyalleri çocuklarımızın kelime haznesinin yanında 5 duyuların da kullanmalarını sağlamaktadır. Kullanılan materyaller çocuklarımızın yeteneklerini pekiştirmekte ve göz koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu odadaki köşelerimiz; Sınıf ortasındaki halı; Buradaki amaç çocukların öğretmenle beraber halıya oturup o günkü konu ya da kavram ne ise, gerçek materyalleri kullanarak öğretmektir. Sanat köşesi, Matematik köşesi (ayırma,sayılar), Çevre köşesi (çevrem), Algılama ve hissetme / deney  köşesi (duyu eğitimi), Pratik yapma köşesi (ben kendim yaparım).

Montessori eğitimi sırasında çocuklarımız bu köşelerin hepsini bir derste kullanma şansına sahiptirler. Çocuklara her köşedeki etkinlikleri tamamlamaları için 6 dakika verilmektedir. Bu sürenin sonunda çocuklar yer değişmektedirler. Montessori etkinlikleri ve materyalleri her konuya göre değişmektedir.