Yakın Doğu İlkokulu'nun oluşumunun rasyonel bir konumu mevcutsa da, 1996'daki her tür beklentiyi gerçekleştirmesi gerektiği içgüdüsünün, Kurucu Rektörümüz öncülüğündeki birikimle, hayatiyet kazanmış bulunduğu açıktır.

Bugün, Okul Öncesi Eğitimi'ni de izleyen ve tamamlayan anlayışıyla Yakın Doğu İlkokul'umuz, tam bir gönül rahatlığı ile belirtilmelidir ki, çok değerli Müdür, çok değerli Müdür Muavinleriyle, hepsi kıdemliliği ve dinamik gençliği birlikte paylaşan, iftihar ettiğimiz 199 tam kadrolu ve 40'a yakın part-time güzîde Öğretmenimizle mükemmel'i yakalamaktan hiç vazgeçmemiş bir eğitim kurumu.

Bu Yönetim, kadro ve organizasyon yanı sıra Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Heyet olarak bizler, 'mevcut olan'ın yetkinliğe yönelmiş bulunmasıyla yetinmeyerek, gerçekten her hususun, altyapısal, eğitsel donanım, eğitim kadrosu, okul'un iklimsel gereklere göre hazırlanılmış olması, ve tabiatıyla, çocuk eğitimi psikolojisinin bütün boyutlarıyla yerine getirilmesi faktörlerini de yönelim sağlayıcı konumumuzla, eğitimimizin uluslararası plandaki emsallerinin düzeyini aşmak üzere, uzmanlarımızın da yardımıyla, sürekli projeksiyonlar geliştirmeyi, üstlenmiş bulunmaktayız.

Hemen kaydedilmelidir ki, Okul Öncesi Eğitim'in, şüphesiz, kendi içindeki anlamı ve tutarlılığı önem taşımakla, birlikte, asıl amacının İlkokul'a hazırlanmak demek olduğu malûmdur. Yakın Doğu İlkokulumuz, böyle bir ön-eğitim olsun olmasın, kendisinde eğitim görecek çocuklarımızın hemen uyarlanma yeteneğini kazanmalarını mümkün kılan bir yapıya sahiptir.

İlkokulumuz, ileride çalışma ve davranış disiplini sahibi olmayı gösteren, ama şefkat dolu ve aile bünyesini tamamlayıcı nitelikte bir sevgi ortamını sağlayarak öncü ve 'Birinci' olmuştur.

Yaklaşımımız, Yakın Doğu'nun vardığı noktaların doruklaşmasının doğal bir sonucu olarak; Yakın Doğu'nun, İlkokulu'ndan başlayarak Yakın Doğu Koleji'nden geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Lisans eğitimi ve, istenildiğinde, Master ve Doktora derecelerine uzanan yolun zorunlu kıldığı bir eğitim bütünselliğini de kapsamaktadır. Ne var ki, bu 'yol'un herhangi bir aşaması ile yetinmek durumunda olan öğrencilerimizi, sadece o aşama içerisinde de, en güçlü bir bilgi-eğitim-karakter kazancıyla yetiştirmek de hedeflerimiz arasındadır.

Bu bakımdan, İlkokulumuzun ayrı bir dinamik kapasitesi bulunmaktadır. İlkokulumuzun temel yapısının kıyas kabul etmez üstünlüğünün niteliksel ve niceliksel varlıklarını, hâliyle, isteyenler Web Sitesi'nde görebiliyorlar. Burada, bu seslenişimizde, içimizdeki sevgiyi yansıtmaktan pek de uzaklaşmak istememekteyiz.

Diğer bütün çok sayıdaki üstün başarılarla birlikte, Cambridge Üniversitesi'nin UCLES Sınavı'ndaki hem üst düzey, hem de öğrencilerimizin tamamının eksiksizce gösterdiği başarılar, orta iki'nci sınıf seviyesinde FLAYERS basamağına hazırlanmak şüphesiz insanı onurlandırıyor.

Ama, İlkokulumuzu anlayabilmek, oradaki çocuklarımızı görmekle, tanımakla mümkündür diyebilirim. Onların tek tek en iyiye aday bireyler olarak varoluşları yanısıra biraradalıkları da görülmeye değerdir.

Hele, İlkokul öğrencilerimiz bir 'tören' güzelliği içerisinde, beceri ve özgüvenlerini sergilediklerinde, onları teker teker kucaklamak arzusu uyandırmaktadırlar denilse, şüphesiz bu her saniye büyüyen sevgi bağı herkesçe paylaşılacaktır.

Mezun olan, Çok Değerli Öğrencilerimizi, Kıbrıs'ımızın güzelim insanlarının temsilcileri olan velilerimizi, her yıl olduğu gibi, bu 21. Yıl sonunda da içtenliklerle, saygı ve sevgilerimle kutlarım.

Prof. Dr. İrfan S. GÜNSEL
Mütevelli Heyeti Başkanı