Robotik Kodlama

Almanya önderliğinde başlatılan Endüstri 4.0 sonrasında Japonlar tarafından Toplum 5.0 kavramı "Toplum için teknoloji" önerisi ortaya atılmıştır. Toplum 5.0 bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade ediyor. Endüstri 4.0’da birbirleriyle haberleşen akıllı nesneler söz konusu iken, toplum 5.0 kavramında insansız robot teknolojilerinin birçok alanda yer edinmesinden bahsedilmektedir.

Endüstri 4.0, 5.0 gibi kavramların hayatımıza girdiği günümüzde, robotik kodlama ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü yakında gelecekte, hazır bilgiyi tüketen değil, onu üreten, problemlere yenilikçi çözüm üreten toplumların başarılı olacağı aşikârdır. Okulumuzda “Robotik Kodlama” eğitiminde öğrenciler, gerçek hayat ile ilişkilendirilmiş problemlere çözümler üretebilebilecekleri ortamlara sahip olmaktadır.

Robotik Kodlama dersi; öğrencilerin yeni yüzyılda beklenen yaratıcılık, eleştirel düşünme, analitik düşünme, karar alabilme, içerik üretebilme, tasarlama, kodlama, algoritmik düşünme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimiz sadece tüketmek yerine üretebilmekte, blok tabanlı kodlamayı öğrenerek kendi programlarını kodlayabilmektedirler.
Oluşturdukları programlar ile lego robotlarına hayat veriyor, kendi amaçları doğrultusunda belirli görevleri yerine getirmelerini sağlıyor ve sonunda yaptıkları robotların çalışmasını izleyerek üretmenin verdiği mutluluğu yaşamaktadırlar. Ders müfredatımız ise Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları (ISTE) ve Yeni Nesil Bilim Standartları (NGSS)’nı temel alarak geliştirmekteyiz.

Yakın Doğu İlkokulu olarak her yıl düzenlenen Avrupa Birliği Kodlama Haftası (CodeWeek EU)’na katılıyoruz. 50’den fazla ülkenin katıldığı etkinliğin amacı, kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen "Codeweek 4 All Challenge"da başarılı olan okullara “Mükemmellik Sertifikası” verilir. Mükemmellik Sertifikasını kazanabilmek için belirlenen üç kriterden birini yerine getirmenin bile yeterli olduğu etkinlikte, üç kriteri de yerine getiren okulumuz, robotik kodlama eğitimi alanında “Mükemmellik Sertifikasını” kazanmıştır.