İngilizce Matematik

Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Matematik müfredatı 1. ve 2. sınıflarda haftada 1 ders (40 dak), 3., 4. ve 5. sınıflarımızda haftada 2 ders (80 dak) olarak uygulanmaktadır.

Konularımız ve müfredatımız “Cambridge Primary Maths” yayınları rehberliğinde öğrenci odaklı ezberden uzak bir şekilde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzdan mezun olan bir öğrenci gerek Yakın Doğu Kolejinde gerekse İngilizce eğitim veren diğer KKTC okullarında rahatlıkla İngilizce Matematik derslerindeki terimleri ve konuları anlayabilir ve başarılı olabilir.