Bilişim Teknolojileri


Teknoloji Yakın Doğu İlkokulu Eğitiminin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır
Eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çocuklarımızı sağlam bir temelle yarınlara hazırlıyoruz. Amacımız uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin yaşamı boyunca nitelikli bilgisayar okuryazarı olabilmesi için bilgisayarda kodlama, e-güvenlik, kelime işlem, dijital grafik, elektronik tablo, e-posta, sunum, video/animasyon, internet gibi uygulamalar Cambridge Assessment International Education eğitim setleri ile desteklenmektedir. Hedefimiz son sınıf öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği olan Cambridge ICT Starters sınavlarına hazırlamaktır. Bilgisayar eğitimi programımızı okul öncesi 3-4-5 yaş grublarında başlatıp, ilkokul beşinci sınıfa kadar devam ettirmekteyiz.

Okul öncesi eğitim döneminde; 3, 4 ve 5 yaşlarda haftada bir kez bilgisayar dersi yapıyoruz. Bilgisayarın kullanım amaçlarının neler olduğunu bilme, bilgisayarı açma-kapama, temel birimleri tanıma, klavye ve fare kullanımına yönelik el becerilerini kazandırma hedeflerimiz arasındadır. Sınıflarımızın haftalık programlarında yer alan konuya paralel olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve okul öncesi müfredatında yer alan çeşitli alanlardaki kavramları temel almaktayız.

Yakın Doğu İlkokulunda birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar çocukların ders programlarında haftada bir saat bilgisayar dersi yer almaktadır. Amaçlarımız; öğrencilerin bilgisayarın kullanım alanları hakkında bilgi edinmeleri, bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilmeleri, güvenli bir ortam sağlayarak “İnternet” ile bilgiye erişip “Ofis” programlarında projeler hazırlatmaktır.

Yakın Doğu Okul Öncesi ve İlkokulu olarak ipad kullanımını eğitimimize katarak, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve etkili kullanmalarına rehberlik etmekteyiz. Öğrencilerimize haftada bir ders saati (40 dk) süresince ipad destekli eğitim vermekteyiz. Çocuklarımızın gelişimine etki sağlayacak, eğlenirken öğrenebilmelerini sağlayan uygulamaların yanında, öğrencilerimizle kodlama dersimizi ipad destekli olarak işlemekteyiz. Bu eğitim ile öğrencilerimiz temel bilgisayar programlama mantığını kavrar, problem çözme becerilerini geliştirir. Yine 3 yaş ve üzerindeki çocuklarımıza, kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış eğitici robot seti olan Cubetto’yu da derslerimizde kullanıyoruz.

Yakın Doğu İlkokulu içerisinde beş, okul öncesi eğitim merkezinde ise bir adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam altı bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkan tanıyabilecek şekilde donatılmıştır. Bilgisayar derslerimiz, projeksiyon cihazı kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Smart notebook akıllı tahta yazılımı kullanarak ders materyallerimizi hazırlayıp derslerimizi daha eğlenceli hale getiriyoruz. Bunun yanında laboratuvarımızdaki bilgisayarların bakımı ve onarımı, kullandığımız programların her yıl güncellenmesi ve yeniliklere bağlı olarak müfredatımızın sürekli geliştirilmesi, alanında uzman eğitim kadromuzca yürütülmektedir.