Bilişim Teknolojileri

Teknoloji Yakın Doğu İlkokulu Eğitiminin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır.

Eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi sınıf içerisinde etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerimizi sağlam bir temelle yarınlara hazırlıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin uluslararası standartlarda bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişmeleri, bilgisayarın kullanım alanları hakkında bilgi edinmeleri, bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilmeleri, güvenli bir ortam sağlayarak “internet” ile bilgiye erişip “Ofis” programlarında projeler hazırlayabilmeleridir.

Öğrencilerimizin kodlama, e-güvenlik, kelime işlem, dijital grafik, elektronik tablo, e-posta, sunum, video/animasyon, internet gibi uygulamaları nitelikli şekilde öğrenmeleri Cambridge Assessment International Education eğitim setleri ile desteklenmektedir. Okulumuzda bilişim teknolojileri eğitimi okul öncesi yaşlarda başlatılmakta, ilkokul son sınıfa gelen öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan Cambridge ICT Starters sınavlarında başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Yakın Doğu Okul Öncesi ve İlkokulunda tablet kullanımı öğretmenler tarafından eğitime dahil edilmekte, bu yolla öğrencilerin teknolojiyi doğru ve etkili kullanmalarına rehberlik edilmektedir. Öğrencilerimizin temel bilgisayar programlama mantığını kavramaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve öğrenirken eğlenmeleri için kodlama dersi tablet destekli olarak işlenmektedir. 3 yaş ve üzerindeki tüm öğrencilerin kodlama mantığını öğrenmeleri için tasarlanmış eğitici robot seti olan Cubetto da derslerde kullanılmaktadır.

Yakın Doğu İlkokulu içerisinde beş, okul öncesi eğitim merkezinde ise iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkan tanıyabilecek şekilde donatılmıştır. Bilgisayar derslerimiz, projeksiyon cihazı kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin akıllı tahta yazılımı kullanarak ders materyallerini hazırlamalarına ve bu yolla derslerini daha eğlenceli hale getirmelerine olanak sağlanmaktadır. Laboratuvarımızdaki bilgisayarların bakımı ve onarımı, kullanılan programların güncellenmesi ve yeniliklere bağlı olarak müfredatın sürekli geliştirilmesi, alanında uzman eğitim kadromuzca yürütülmektedir.