Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehber öğretmenler, okula yeni başlayan ve beş yıl birlikte çalışacakları öğrencilerle, okul programının bir parçası olan sosyal beceri derslerinde birlikte çalışmaktadırlar. Değerler eğitimi, sosyal beceri dersi kapsamında verilmektedir. Sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme gibi önemli beceriler bu ders aracılığı ile gelişmekte, ayrıca öğrencilerimize temel insani değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Rehberlik biriminin bir diğer hizmeti de, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, bireysel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan özel eğitim dersleri sunmaktır. Özel eğitim aracılığı ile öğrencilerin gelişimlerinde en iyi sonucun alınabilmesi için özel eğitim öğretmenleri, veli, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ile uyum içerisinde çalışmaktadır.

Her çocuk öğrenir, bazen farklı zamanda bazen de farklı yöntemlerle… Yakın Doğu İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün uzman kadrosu, öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak üzere çalışmaktadır. Verilen her tür desteğin, öğrencilerin öğrenme hızına, algı düzeyine ve öğrenme özelliklerine uygun olmasına önem verilmektedir.