Resim ve El-İşi

Resim dersi yoluyla yaratıcı, kendine güvenen, üretken, estetik duyguları gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yakın Doğu İlkokulunda Resim-iş Eğitsel Faaliyeti, Resim-iş dersi uygulama ilkeleri, kapsamı, işlenişi ve değerlendirilmesine göre uygulanmaktadır.

İlkelerimiz;

 • Her çocuk yaratıcıdır.
 • Her çocuğun bireysel farklılığı vardır.
 • Uygulamalarda iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilir.
 • Dersimiz diğer derslerin sürekli uygulama alanı olarak düşünülmez.
 • İlginç hale getirilir.
 • Zararlı etkenlerden kaçınılır.
 • Öğrencilerimize göredir.
 • Teorik bilgiler çalışma sırasında verilir.

Dersin kapsamı;

 • İki boyutlu çalışmalar(çizgisel–renkli)
 • Üç boyutlu çalışmalar(modelaj–tasarım)
 • Ünlü sanatçılar ve eserleri

Dersin işlenişi;

 • Konunun verilmesi
 • Çalışma alanının belirlenmesi
 • Amaç ve davranışların açıklanması
 • Ders öncesi hazırlıkların tamamlanması
 • Öğrenciyi hazırlama, güdüleme
 • Çalışmanın yapılması
 • Çalışmanın bitirilmesi ve ortamın temiz bırakılması

Değerlendirme;

 • Yapılan çalışmanın özgünlüğü
 • Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetisi
 • Anlatım gücü
 • Zamanı, araç ve gereci kullanma yeterliliği
 • Çalışmalara karşı ilgisi, isteği ve yaptığı işe kendini verebilmesi
 • Düzenli çalışma yetisi
 • Genel gelişimi(çalışmalar sırasında aşama yapıp yapmadığı)